Bezplatná registrácia

Pri registrácii na prácu plavčíka neúčtujeme žiadne poplatky

Zľava 100 USD

Za výcvik American red Cross po zľave zaplatíte iba 150 USD

Školenie zadarmo

U nás máte kurz Pool Operatora úplne zadarmo

Platené nadčasy

Ponúkame garantované, dobre ohodnotené platové podmienky

Podmienky prijatia

 • status denného študenta VŠ, alebo VOŠ
 • vyhľadať agentúru poskytujúcu program “Work and Travel USA”
 • vek minimálne 18 rokov
 • znalosť angličtiny na komunikatívnej úrovni
 • osobná schôdzka + pohovor v anglickom jazyku
 • plavecké schopnosti
 • absolvovanie Lifeguard Training na Slovensku
 • príchod do USA v stanovenom termíne podľa dohody a zmluvy
 • podpísanie pracovnej zmluvy
 • dodržanie stanovených termínov a finančných podmienok
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilitu, samostatnosť

Práca plavčíka v USA

Pracovať v USA ako plavčík je jedinečná príležitosť pre každého z Vás ako spoznať novú kultúru, nových priateľov, užiť si pri tom skvelé leto a aj zarobiť.

Práca plavčíka obnáša zodpovednosť za bezpečnosť a prevádzku bazéna, komunikáciu so Sierra supervisorom a managerom bazéna, kooperáciu s ostatnými zamestnancami.

Postavenie plavčíka je rešpektovanou a prestížnou prácou študentov. Plavčík je kvalifikovanou autoritou starajúcou sa o bezpečnosť a komfort všetkých návštevníkov bazéna.

Pracuje samostatne, prípadne vo dvojiciach v závislosti od veľkosti bazéna. Ide o rozmerovo menšie bazény, s maximálnou hĺbkou 2,4 metra. Bazény sú súkromným vlastníctvom majiteľov obytných komplexov a hotelov, bez prístupu širokej verejnosti. Počet návštevníkov je limitovaný, nemusíte sa preto obávať preplnených bazénov.

Otváracie hodiny sa pohybujú zvyčajne medzi 11:00 a 20:00 hodinou, avšak je to individuálne pre každý bazén.

Pracovné pozície

U nás si ceníme každého zamestnanca a sme veľmi radi ak sa pridajú aj ďalšie roky a preto je tu možnosť kariérneho postupu na nové pozície, na ktoré je potrebné mať skúsenosti z predchádzajúceho leta. Dostupné pozície sú nasledovné:

Lifeguard/Pool Operator – najbežnejšia pozícia počas prvého leta, študent sa naučí všetko ohľadne bazénov, spozná americké pracovnú kultúru a všetko čo k tomu patrí.

Pool Manager – je to v podstate senior Lifeguard/Pool Operator, ktorý ma vyššie postavenie zo všetkých plavčíkov na zväčša väčších bazénov, kde je 3-6 plavčíkov. Zabezpečuje všetku komunikáciu so supervisorom a celým chodom veľkého bazéna.

Swim Coach – ďalšia senior pozícia, kde skúsený plavčík prípadne Pool Manager z predchádzajúceho leta má na zodpovednosti približne 2-4 bazény v bližšej oblasti.

Supervisor – táto pozícia sa prevažne udeľuje na tretie leto (sezónu) kvalitným ľudom, overeným z predchádzajúcich rokov. Je zodpovedný za približne 10-15 bazénov v oblasti a približne 40 plavčíkov, má pridelené firemné auto a telefón.

Ako postupovať?

 • Vyplníte registračný formulár a odošlete ho
 • Telefonicky si overíte termín pohovoru
  • Počas pohovoru doladíme Vaše porozumenie naším podmienkam a zistíme, či spĺnate všetky požiadavky. Môžeme v krátkosti overiť úroveň anglického jazyka. Dohodneme termín osobného pohovoru.
 • Osobný pohovor
  • Dohodnutý pohovor je dôležitý pre osobný kontakt s High Sierra Pool, Inc. Representative a zodpovedanie otázok. Podpísanie pracovnej zmluvy a zaplatenie poplatkov.
 • Zaplatíte poplatky
  • Zaplatíte všetky poplatky priamo na pohovore, po podpise pracovnej zmluvy, alebo najneskôr do 14 dní.
 • Vyhľadáte agentúru ponúkajúcu program “Work and Travel USA”
  • “Work and Travel” agentúr je veľa, výber necháme na Vás. Vyberte si program “Work and Travel USA” s podmienkou, kde si budete hľadať zamestnávateľa sami. My budeme Váš zamestnávateľ, ktorého ste si našli. Na základe podpísania pracovnej zmluvy s nami, Vám agentúra zabezpečí podkladové materiály (DS 2019 formulár) pre J-1 víza. Postupujete podľa pokynov Vami zvolenej “Work and Travel” agentúry. POZOR! Je nutné aby americký partner agentúry dovoľoval prácu plavčíka v USA.
 • Zúčastníte sa školenia Lifeguard Training
  • Lifeguard Training termíny a miesto konania budú oznámené včas. Ubytovanie a strava nie je v cene. Snažíme sa hľadať bazén v blízkosti lacného ubytovania. V priebehu školenia bude čas na vyplnenie všetkých formalít, informácií po prílete, spôsob komunikácie a odpovedanie na vaše otázky.
 • Žiadate o víza
  • Postupujete podľa pokynov vami zvolenej “Work and Travel” agentúry.
 • Kúpite si letenku
  • Letenku si kúpite v agentúre, alebo samostatne. Prílet si žiadajte na Dulles International Airport – IAD. Tu budú vyzdvihnutí tí, ktorí budú pracovať vo Washington DC a okolí. Plavčíci v oblasti Boston letia na Logan Airport – BOS. Zakúpená letenka má byť s príletom najneskôr do 17:00 hodiny amerického času!
 • Odlietate do USA
 • Podľa nami vystaveného Job Offer začínate pracovať v určitý deň
  • Odporúčame prílet do USA 2-3 dni pred začatím práce, najneskôr 1 deň pred začatím práce v USA
 • Po prílete Vás vyzdvihne poverená osoba zo Sierry a odvezie do Sierra Office a na Váš apartmán.
 • Obdržíte certifikáty American Red Cross, plavčícku uniformu.
 • Nasledujúce dni navštívite bazén – vaše pracovisko, zistíte cestu na bicykli, prípadne inými dopravnými prostriedkami tak, aby ste mohli v čas pripravený privítať návštevníkov bazéna.

Kalendár

Pre zlepšenie predstavy uvádzame jednotlivé kalendárne fázy, čo a kedy prebieha počas celého roku.

Prijímanie záujemcov a náborová sezóna  – september až marec, odporúčné je registrovať sa čím skôr, platí doslova kto skôr príde ten skôr melie – výhoda, že zo začiatku je široký výber oblastí, bazénov a pozícií, neskôr sa stávajú tie lepšie už obsadené.

Lifeguard Training a Pool Operator Training – február až apríl, po dohode vám je pridelený termín na výcviky, 3-dňový je Lifeguard Training, zväčša sa koná piatok-sobota-nedeľa, daľší je 1-dňový, prípadne 2-dňový Pool Operator Training, koná sa v iné dni ako Lifeguard Training, pre načerpanie síl.

Žiadanie J-1 víza – máj, termín zabezpečí “Work & Travel USA” agentúra na Bratislavskej ambasáde

Pred odletom – koniec mája, predtým dostanete predodletové informácie na email

Príchod do USA – vhodný je skorý príchod do 26. mája, je maximálne dobré stihnúť začiatok sezóny pre rôzne výhody.

Počas leta – od 27. mája do 4. septembra – hlavná plavčícka sezóna, garantované platené nadčasy, leto plné zážitkov.  🙂

Koniec leta – Labor day – 4. september, väčšna plavčíkov končí týmto dňom, avšak je možné zostať plavčíkovať až do 15. septembra.

Cestovanie – od 5. septembera do začiatku výučby zimného semestra, očakávané a obľúbené spoznávanie Ameriky plnými dúškami naprieč celou Amerikou, alebo obľúbené sú výletné lode, pípadne odvahy smer Hawaii.  😉

Príchod domov – podľa podmienok W&T USA je koniec programu – začiatok výučby zimného semestra, čiže požadovaný príchod domov je vhodné naplánovať aspoň 2 dni skôr.

Prijímanie záujemcov a nová náborová sezóna – ak bolo skvelé leto registrovať sa, čím skôr, alebo odporučiť kamarátom.

Starostlivosť a pomoc

Užitočné

Fun zóna 🙂

Aktívne spolupracujeme: