BONUS 200 USD

“Early Bird” – prihlásenie sa do konca kalendárneho roka

Zľava 100 USD

Za výcvik American red Cross po zľave zaplatíte iba 150 USD

Školenie zadarmo

U nás máte kurz Pool Operatora úplne zadarmo

Platené nadčasy

Ponúkame garantované, dobre ohodnotené platové podmienky

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s nariadením – Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Ďalej o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES – všeobecné nariadenia o ochrane údajov a zákonom č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a ich doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť Lifeguard SK, s.r.o. spracováva osobné údaje účastníkov v rozsahu: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo pasu, telefónne číslo, emailová adresa, meno a priezvisko a telefónne číslo príbuzného(ako kontakt v núdzi).

Osobné údaje spracováva spoločnosť Lifeguard SK, s.r.o. pre účel:

  • vyhotoveniu zmlúv a údajov do HR databázy pre High Sierra Pools, Inc.
  • zasielanie ponúk cez email a kontakt na sociálnych sieťach v rámci svojich zameraných aktivít
  • fakturácia poskytnutých služieb, účtovníctvo

Osobné údaje spoločnosť Lifeguard SK, s.r.o. neposkytne tretím osobám, s výnimkou:

  • High Sierra Pools, Inc. 2704 Columbia Pike Arlington, Virginia 222 04 USA – sprostredkovanie práce, prezentácií, výcvikov, školení a certifikácie
  • American Red Cross, 8550 Arlington Blvd, Fairfax, VA 22031, USA – sprostredkovanie výcvikov, školení a certifikácie
  • NSPF, 4775 GRANBY CIR, Colorado Springs, CO, 80919, USA – sprostredkovanie výcvikov a školení a certifikácie
  • CKM 2000 Travel s.r.o.; Vysoká 25; 811 06 Bratislava – sprostredkovanie práce, prezentácií, marketing k programu Work and Travel USA
  • Janus International, 18067 Jefferson Davis Hwy, Ruther Glen, Virginia  22546, USA – zabezpečenie dokumentov pre získanie víz do USA
  • Valdoria s.r.o., Bratislavská 1241, 931 01  Šamorín – spracovanie účtovníctva

Spoločnosť Lifeguard SK, s.r.o. prehlasuje, že spracované osobné údaje účastníkov použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich zameraných aktivít.

Osobné údaje, ktoré poskytujete spoločnosti Lifeguard SK, s.r.o prostredníctvom registračného formulára, alebo priamo musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené všeobecnom Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a ich ďalších právach z týchto nariadení.

Osobné údaje spoločnosť Lifeguard SK, s.r.o. bude uchovávať v súlade so zákonom o archívoch a registratúrach, zákonom o účtovníctve po dobu 10 rokov. Osobné údaje určené na marketingové účely bude spoločnosť Lifeguard SK, s.r.o. uchovávať po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu, alebo pokiaľ súhlas účastník kedykoľvek neodvolá. Účastník môže požiadať o opravu osobných údajov, o obmedzenie spracúvania alebo o ich vymazanie kedykoľvek.

Aktívne spolupracujeme: